Algemene leveringsvoorwaarden.

• Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen,
 kunnen orders uitsluitend vooruit betaald worden op
 Bankrekeningnummer 11.38.33.318  t.n.v. RC-POINT  te Beugen.

• Als u voor vooruitbetaling kiest, maakt u dan het bedrag over nadat u de bestelling hebt gedaan.
 De bestelde goederen worden u direct toegezonden, zodra het geld bij ons binnen is.
 Betalingen die zijn voldaan met Ideal of Paypal of Sisow, worden direct verzonden.

• Goederen kunnen ook, uiteraard nadat de betaling binnen is, aan ons adres in Beugen worden afgehaald.
 Dit kan alleen op afspraak. Zie ook openingstijden.

• Verzending van goederen geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever. Dus maak u juiste keuze.
 RC-Point.nl is niet verantwoordelijk voor het zoekraken van bestellingen.
 Geleden schade hierdoor kan niet verhaald worden op RC-Point.
 In geval van vermissing betalen wij nooit geld terug. In overleg kan wel gesproken worden over een andere oplossing.  
 U kunt ervoor kiezen de bestelling met track en trace te laten versturen met mogelijkheden voor schadevergoeding.
 Zie hiervoor ook op onze pagina van betaling&verzending

• De goederen blijven te allen tijde ons eigendom totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

• Mocht onverhoopt een artikel niet voorradig zijn,
 dan wordt er met u contact opgenomen wanneer de levering waarschijnlijk wel zal kunnen geschieden.
 Indien mogelijk wordt besloten tot deellevering van de voorradige artikelen.

• Naleveringen worden franco geleverd, wanneer betaling heeft plaats gevonden van de totale order.

• Mocht een artikel niet meer leverbaar blijken te zijn,
 dan wordt het bedrag van dat artikel niet in rekening gebracht of, indien vooruitbetaald is,
 binnen 14 dagen terugbetaald of op uw rekening teruggestort.

• Klachten en/of reclamaties, betreffende levering(en), dienen binnen veertien (14) dagen na datum ontvangst goederen
 onder overlegging van de originele factuur en/of schriftelijk RMA kenbaar gemaakt te worden.
 De verzenddatum van de klacht/reclamatie is bepalend voor het in behandeling nemen van de klacht/reclamatie.
 RMA formulier kunt u hier downloaden.

• Wilt u de aankoop binnen 14 dagen ontbinden of herroepen moet dat via gebruikmaking van ons modelformulier.
 Dit Modelformulier kunt u hier downloaden.

• Indien produkten af fabrikant verzegeld zijn en u heeft de zegel verbroken, dan vervalt de bedenktijd van 14 dagen.
 En kunt u dus geen gebruik maken van ontbindings- en herroepingsrecht!
 Garantiebepaling op het produkt blijft uiteraard wel van toepassing.

• Wilt u iets terugsturen, neemt u dan eerst contact met ons op.
 Doet u dat niet, dan kunnen wij geen retourzending accepteren en zal deze dus geweigerd worden.
 De retourkosten zijn dan in beginsel voor de koper.

• Wij dragen zorg voor een deugdelijke verpakking. De koper dient bij aanbieding van een pakket naar de staat van de verpakking te kijken.
 Mocht onverhoopt een zending toch met een uiterlijke beschadiging aankomen,
 dan dient de koper dat op het moment van de levering bij de vervoerder/bode schriftelijk vast te leggen.
 De vervoerder/bode is immers verantwoordelijk voor een deugdelijke behandeling van de door hem te vervoeren goederen.

• Door u bestelde goederen zullen te allen tijde worden geleverd tegen de prijzen die op de datum van uw bestelling gelden in onze internetwinkel.
 Deze datum staat automatisch op uw bestelformulier.
 Prijzen kunnen echter wijzigen vanwege prijsverhogingen door fabrikanten en/of koerswisselingen i.v.m. aankopen buiten EU landen.
  Noot bij dit artikel: Ook verlagingen zijn mogelijk door gunstiger inkoop.
 Wij zullen niet aarzelen om betere inkoopprijzen (indien mogelijk) door te berekenen in onze verkoopprijzen en deze dan wel ter verrekenen bij uw order.

• Na een update van onze webwinkel kan voor een daaropvolgende bestelling geen aanspraak meer worden gemaakt op prijzen vermeld in een vorige publicatie, noch kan hier enig recht aan ontleend worden.

• Zetfouten zijn nadrukkelijk voorbehouden.

• Alle prijzen zijn inclusief BTW.

• In gevallen waarin deze leveringsvoorwaarden niet voorzien, beslist de directie van RC-POINT hierover in redelijkheid en billijkheid.
 Haar beslissing zal bindend zijn.